Gửi mail bằng cách sử dụng SMTP với PHPMailer

PHPMailer là một lớp (class) PHP đơn giản cho việc gửi mail từ ứng dụng web của bạn, không giống như hàm chức năng mail() mặc định, PHPMailer có những tính năng sau :
Gửi mail bằng cách sử dụng SMTP với PHPMailer
PHPMailer là một lớp (class) PHP đơn giản cho việc gửi mail từ ứng dụng web của bạn, không giống như hàm chức năng mail() mặc định,
 
PHPMailer có những tính năng sau :
– Dễ dàng cho việc gửi tập tin đính kèm
– Dễ dàng sử dụng các class hướng đối tượng trong PHP
– Hỗ trợ gửi HTML Email từ Scripts
– Làm việc trên tất cả các nền Linux/BSD/Windows
Và đây là cách sử dụng PHPMailer cho script của bạn :
 
require("phpmailer/class.phpmailer.php");
//****
 
//thay đổi các thông số này cho phù hợp với bạn
$your_email = "info@example.com
/*  */
";
$your_smtp = "mail.example.com";
$your_smtp_user = "info@example.com
/*  */
";
$your_smtp_pass = "example_password";
$your_website = "http://example.com";
//****
//get contact form details
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$url = $_POST['url'];
$comments = $_POST['comments'];
$response="Name: $name Contents: $comments ";
$mail = new PHPmailer();
$mail = $mail->SetLanguage("en", "phpmailer/language");
$mail->From = $your_email;
$mail->FromName = $your_website;
$mail->Host = $your_smtp;
$mail->Mailer   = "smtp";
$mail->Password = $your_smtp_pass;
$mail->Username = $your_smtp_user;
$mail->Subject = "$your_website feedback";
$mail->SMTPAuth  =  "true";
$mail->Body = $response;
$mail->AddAddress($your_email,"$your_website admin");
$mail->AddReplyTo($email,$name);
echo "<p>Thanks for your feedback, <em>$name</em>! We will contact you soon!</p>";
if (!$mail->Send()) {
echo "<p>There was an error in sending mail, please try again at a later time</p>";
}
$mail->ClearAddresses();
$mail->ClearAttachments();
 
Hy vọng với đoạn code này sẽ giúp cho việc gửi nhận email của các bạn sẽ dễ dàng và đơn giản hơn.Chúc các bạn thành công !
Giới thiệu bài viết này cho bạn bè bạn biết

0 đánh giá
Gửi mail bằng cách sử dụng SMTP với PHPMailer
1/5 Gửi mail bằng cách sử dụng SMTP với PHPMailer Visitor Gửi mail bằng cách sử dụng SMTP với PHPMailer is great.
Hồ chí minh | Sài Gòn | Thủ Đức | Quận 9 | Quận 1 | Quận 3 | Quận 10 | Quận 5 | Quận 2 | Bình Dương | Đồng Nai | Biên Hòa | Dĩ An | Web bán hàng | Web giá rẻ | Web công ty | web giới thiệu | Web nội thất | Web chuẩn seo | Thu duc | Ho Chi Minh | Quan 9 | Sai Gon | Quan 1 | Quan 3 | Quan 2 | Quan 10 | Quan 5 | Binh Thanh | Quan 12 | Web đồng phục | Web nhà đất | Web bất động sản | Web giáo dục | Web giáo dục | Web đẹp | website đẹp 2016 | website 2016 | Web chuan seo

Copyright 2012 - 2015 © by Design 247. All right reserved

Online: 1 | Hôm nay: 3 | Trung bình : 31 | Tất cả: 6917

Kết nối với Design247 qua

Tư vấn làm website